Bölgesel Amatör Lig | Kullanım Koşulları

Kullanım Koşulları

KULLANIM KOŞULLARI

Bölgesel Amatör Lig internet sitesinin tüm hakları saklıdır. Bölgesel Amatör Lig internet sitesine www.bolgeselamatorlig.com URL adresinden ("İnternet Sitesi") ulaşılmaktadır. İş bu Kullanım Koşulları, kullanıcıların, ziyaretçilerin ve üyelerin İnternet Sitemize erişimleri ve İnternet Sitemizin kullanımıyla ilgili şartları belirlemektedir.

İnternet Sitemizi ziyaret eden, kullanan, üye olan, erişen, yorum, bilgi, görüntü, video, resim, fotoğraf gibi içerik gönderen kişi ve kuruluşlar ("Kullanıcı, Ziyaretçi/Üye") iş bu Kullanım Koşullarının tamamını okuduğunu, içeriğini tamamen anladığını; bu sayfada belirtilen tüm hususları kayıtsız ve şartsız olarak kabul ettiğini, onayladığını kabul ederek, belirtilen bu hususlar ile ilgili olarak herhangi bir itiraz ve defi ileri sürmeyeceğini açıkça beyan ve taahhüt etmiş sayılacaktır.

Bölgesel Amatör Lig İnternet Sitesi'nin, iş bu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda yapacağı değişiklikler ve güncellemeler İnternet Sitemizde yayınlandığı andan itibaren geçerlilik kazanmış sayılır. Bu nedenle, İnternet Sitemizde yapılacak her ziyaret öncesinde iş bu Kullanım Koşullarının Ziyaretçiler, Kullanıcılar/Üyeler tarafından gözden geçirilmesini ve yapılan değişiklik ve/veya düzeltmelerin dikkate alınmasını öneririz.

1. Ziyaretçi, Kullanıcı/Üye, Bölgesel Amatör Lig İnternet Sitesi tarafından İnternet Sitemizin kullanılmasına ilişkin herhangi bir bilgi talep edildiğinde söz konusu bilgileri doğru, gerçeğe uygun ve eksiksiz olarak sağlayacağını; iş bu Kullanım Koşulları’nın değiştirilmesi halinde ise gerekli değişikliklere uygun davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

2. Ziyaretçi, Kullanıcı/Üye, İnternet Sitemizi yürürlükte bulunan tüm mevzuata, internet kullanımına ilişkin kurallara, iş bu Kullanım Koşulları’na ve ayrıca Gizlilik Politikası’na uygun olarak kullanacağını ve İnternet Sitemizdeki hizmetlerden yararlanırken ve İnternet Sitemizde yer alan her türlü içeriğe erişmek dâhil olmak üzere, İnternet Sitemizde ve İnternet Sitemiz aracılığıyla gerçekleştireceği tüm eylemlerde ve İnternet Sitemiz üzerinden yaptığı tüm işlemlerde hukuki ve cezai sorumluluğun kendisine ait olduğunu, resmi kurum, kuruluşlar, üçüncü kişiler yanında Bölgesel Amatör Lig İnternet Sitesi’ne karşı da münferiden sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

3. İnternet Sitemizden yararlanma esnasında veya İnternet Sitemize erişimden dolayı Ziyaretçinin, Kullanıcının/Üyenin uğrayabileceği zararlardan, Bölgesel Amatör Lig İnternet Sitesinin ve/veya Bölgesel Amatör Lig İnternet Sitesinin doğrudan ve/veya dolaylı olarak hissedarı olduğu tüm iştirakleri ile bağlı Bölgesel Amatör Lig İnternet Sitelerinin, Bölgesel Amatör Lig İnternet Sitesi çalışanlarının ve yöneticilerinin herhangi bir şekilde sorumluluğu bulunmamaktadır. İşlemin kesintiye uğraması, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, sistem hatası; İnternet Sitemize erişimin gerçekleşmemesi; hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, kayıtların değiştirilmesi veya kullanılması hususunda Bölgesel Amatör Lig İnternet Sitesi herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

4. Ziyaretçi, Kullanıcı/Üye; suç teşkil edecek, yasal açıdan takip gerektirecek, yasaların ya da uluslararası anlaşmaların ihlali sonucunu doğuran ya da böyle durumları teşvik eden, yasadışı, suç unsuru oluşturabilecek, tehditkâr, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, iftira niteliğinde, kaba, pornografik, genel ahlaka ve toplumca genel kabul gören kurallara aykırı, Bölgesel Amatör Lig İnternet Sitesinin ve/veya üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarını sarsacak, kişilik haklarına zarar verici ve başkalarının gizlilik hakkına, fikri ve telif haklarına, ticari marka haklarına ve diğer haklarına tecavüz edecek ya da benzeri nitelikte hiçbir içeriği İnternet Sitemizde paylaşamaz ve İnternet Sitemizi yukarıda belirtilen şekilde kullanamaz. Ayrıca İnternet Sitemiz altyapısı üzerine makul olmayan veya orantısız büyüklükte yük getiren veya bir virüs veya başkaca bir zararlı unsur içeren, güvenliği zaafa uğratan herhangi bir işlem de yapamaz. Bu tür bir içerikten ve aykırı kullanım sebebiyle doğan/doğacak olan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk münhasıran içeriği gönderen Kullanıcıya/Üyeye aittir.

5. Ziyaretçi, Kullanıcı/Üye, İnternet Sitemizde doğrudan veya dolaylı olarak reklam ve tanıtım, ticari amaçlı mobil ve interaktif vb. uygulamalar yapmayacağını beyan ve taahhüt eder.

6. Ziyaretçi, Kullanıcı/Üye, İnternet Sitemizde izlediği, elde ettiği, karşıdan yüklediği içerik ve verilerin bireysel amaçlar dışında kullanmayacağını, ticarete konu yapmayacağını, üçüncü kişilere devretmeyeceğini, stok/arşiv yaparak kullanmayacağını ve üçüncü kişilere kullandırmayacağını; özetle sitede belirlenen koşullar ve izin dışında kullanmayacağını kabul ve taahhüt eder.

7. Ziyaretçi, Kullanıcı/Üye, diğer kullanıcıların ve üyelerin özel ve gizli programlarına, dosyalarına, bilgilerine ya da benzer nitelikte içeriğe sahip alanlarına izinsiz olarak ulaşmamayı, bunları kullanmamayı kabul eder. Aksi takdirde bunlardan doğabilecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir.

8. Ziyaretçi, Kullanıcı/Üye; Bölgesel Amatör Lig İnternet Sitesi’nin tamamen kendi takdirine göre tek taraflı olarak; İnternet Sitemizde, Ziyaretçi, Kullanıcı/Üye tarafından paylaşılan içerikler arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin İnternet Sitemizde yayınlamama ve şayet yayınlanmış ise bu içeriği hiçbir bildirimde bulunmaksızın çıkarma hakkına sahip olduğunu ve uygun gördüğünde Ziyaretçinin, Kullanıcının/Üyenin İnternet Sitemize erişimini engelleyebileceğini ve/veya siteyi kullanım haklarını iptal edebileceğini, İnternet Sitemiz yönetiminin her zaman herhangi bir gerekçe göstermeksizin, tek taraflı olarak verilen hizmeti ve materyali sürekli veya geçici olarak durdurmak veya iptal etmek hakkı olduğunu kabul eder. Bölgesel Amatör Lig İnternet Sitesi’nin, gerekli gördüğü tedbirleri alma hakkı saklıdır.

9. İnternet Sitemiz üzerinden, üçüncü kişilerin sahip olduğu veya işlettiği ve Bölgesel Amatör Lig İnternet Sitesinin kontrolünde olmayan internet sitelerine, uygulamalara, içeriklere ve/veya dosyalara Bölgesel Amatör Lig İnternet Sitesi tarafından link vermek suretiyle yönlendirme yapan köprüler ile (hyperlink) bağlantı sağlanabilir. Bu linkler sadece referans kolaylığı nedeniyle sağlanmış olup bağlantı sağlanan internet sitesini, içeriğini veya işleten kişiyi desteklemek amacı taşımamaktadır. İnternet Sitemizde yer alan reklamların tanıttığı ürünler, hizmetler ve/veya İnternet Sitemiz içerisindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen web sitesinden sunulan hizmetler, ürünler ve bunların içeriği hakkında Bölgesel Amatör Lig İnternet Sitesi’nin hiçbir taahhüdü, garantisi, hukuki ve/ veya cezai anlamda herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. İnternet Sitemiz üzerinden köprüler aracılığı ile bağlantı sağlanan web sitelerindeki sayfaların içeriğinden ve bu sayfalarda satılan ürünlerden ve buradan verilecek siparişlerin tesliminden tamamen söz konusu web sitelerinin sahipleri sorumludur.

10. Ziyaretçi, Kullanıcı/Üye, İnternet Sitemizde yer alan hizmetlerden yararlanırken, sisteme sadece yazı, yorum, mesaj, işaret, fotoğraf, video vb. yükleyebileceğini; yükleyeceği yazı, yorum, mesaj, işaret, fotoğraf, video vb. tamamının kendisine ait olduğunu, beyan edeceği her türlü fikir ve düşüncenin tamamen kendi kişisel görüşü olduğunu ve sadece kendisini bağladığını; üçüncü kişilerin eser ve/veya hak sahibi olduğu herhangi bir fikir ve sanat ürününü, markayı kullanmayacağını, üçüncü kişilerin haklarını hiçbir şekilde ihlal etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

11. Bölgesel Amatör Lig İnternet Sitesi, İnternet Sitemiz ve tüm içerik üzerinde yasal olarak hak sahibidir. İnternet Sitemizin ve/veya içeriğin Bölgesel Amatör Lig İnternet Sitesi tarafından sağlanacak koşullar dâhilinde Ziyaretçi, Kullanıcı/Üye tarafından kullanılması, erişilebilir olması Kullanıcıya/Üyeye hiçbir fikri ve sınaî mülkiyet hakkı ve/veya herhangi bir hak sahipliği, tasarruf yetkisi vermez.

12. İnternet Sitemizdeki her türlü fikir ve sanat ürününün, markanın, içeriğin, bilginin, materyalin kullanımı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri başta olmak üzere ilgili mevzuat çerçevesinde, Bölgesel Amatör Lig İnternet Sitesi’nin iznine tabidir. Ziyaretçi, Kullanıcı/Üye, İnternet Sitemizde yer alan ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, 6769 sayılı Sınaî Mülkiyet Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında korunan herhangi bir fikir ve sanat ürününü, markayı, niteliği ne olursa olsun herhangi bir bilgi ve materyali Bölgesel Amatör Lig İnternet Sitesi’nin açık yazılı iznini almadan kullanamaz. Bölgesel Amatör Lig İnternet Sitesi veya hak sahibi ilgili üçüncü kişilerin açık yazılı izni olmadıkça iş bu İnternet Sitemiz içeriğindeki hiçbir şey Kullanıcıya/Üyeye; Bölgesel Amatör Lig İnternet Sitesi veya üçüncü kişilere ait marka, ayırt edici isimler ve işaretler, logo ve tasarımlar ve benzeri fikri ve sınai mülkiyet hakları üzerinde herhangi bir kullanım hakkı veya lisans vermez. İnternet Sitemizde bulunan her türlü haber, içerik, bilgi ve sair materyaller sadece Bölgesel Amatör Lig İnternet Sitesi'ten açık yazılı izin alınması kaydıyla ve Bölgesel Amatör Lig İnternet Sitesi'in izin verdiği şart ve koşullarda kullanılabilir, Bölgesel Amatör Lig İnternet Sitesi’in önceden açık yazılı izni olmaksızın 3. kişi ve kuruluşlara verilemez, kullandırılamaz, çoğaltılamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, sunulamaz ve yayınlanamaz. İnternet Sitemizde yer alan içeriğin bütünü veya bir kısmı kaynak gösterilmeden ve Bölgesel Amatör Lig İnternet Sitesi’nden yazılı izin alınmadan hiçbir surette başka bir mecrada kullanılamaz. Ziyaretçi, Kullanıcı/Üye; 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Sınaî Mülkiyet Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksi takdirde Bölgesel Amatör Lig İnternet Sitesi’nin bu yüzden kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kaldığı/kalacağı her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için Kullanıcıya/Üyeye aynen rücu hakkı saklıdır.

13. Ziyaretçi, Kullanıcı/Üye; İnternet Sitemizi kullanarak Bölgesel Amatör Lig İnternet Sitesi, diğer kullanıcılar, üyeler ve üçüncü kişiler aleyhine hiçbir faaliyette bulunmayacağını kabul eder. Ziyaretçinin, Kullanıcının/Üyenin mevzuata, iş bu Kullanım Koşulları’na ve ayrıca Gizlilik Politikası’na aykırı olarak, İnternet Sitesi üzerinden/İnternet Sitesi aracılığıyla gerçekleştirdiği/gerçekleştireceği faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı Bölgesel Amatör Lig İnternet Sitesi’nin doğrudan ve/veya dolaylı, hukuki ve cezai hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. Ziyaretçi, Kullanıcı/Üye, iş bu maddedeki taahhüdüne aykırı davranarak Bölgesel Amatör Lig İnternet Sitesine ve/veya üçüncü kişilere herhangi bir zarar vermesi halinde hukuki-cezai, maddi-manevi tüm sorumluluğun tarafına ait olacağını; Bölgesel Amatör Lig İnternet Sitesi’in ve/veya ilgili hak sahiplerinin herhangi bir hukuki, idari veya cezai yaptırım, dava ile karşı karşıya kalması halinde tek muhatabın kendisi olacağını ve maddi-manevi, menfi-müspet her türlü zararı ve/veya Bölgesel Amatör Lig İnternet Sitesi’nin üçüncü kişilere ödemek zorunda kalacağı bedelleri ayrıca mahkeme kararına gerek kalmaksızın, ilk talep anında derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

14. İş bu Kullanım Koşulları’nın yorumlanmasında, uygulanmasında ve Ziyaretçi, Kullanıcı/Üye ile Bölgesel Amatör Lig İnternet Sitesi arasında çıkabilecek uyuşmazlıkların çözümünde Türk Hukuku uygulanacak olup, iş bu Kullanım Koşulları’ndan doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.